1.Napisz notatkę encyklopedyczna odnosząca się do Balladyny tak , aby można było zamieścić w " Leksykonie" niezwykłych dzieł literackich.

2. Napisz zawiadomienie o spotkaniu z wybitnym historykiem teatru specjalistą w dziedzinie twórczości Słowackiego.

1

Odpowiedzi

2010-02-06T18:04:41+01:00
1) "Balladyna" - tragedia autortstwa Juliusza Słowackiego, napisana w pięciu aktach.Utwór dedykowany jest Zygmuntowi Krasińskiemu autorowi " Irydiona".Jest to opowieść o kobiecie dążocej za wszęlką cęnę do osiągnięcia lepszego statusu społecznego i materialnego a w ostateczności do władzy.w " Balladynie" pojawiają się elementy fantastyczne i wierzenia ludowe charakterystyczne dla epoki w której tworzył Słowacki.

2) Dnia 28.10.2009r odbędzie się spotkanie z wybitnym historykiem teatru, specjalistą w dziedzinie twórczości J. Słowackiego (jezeli np chodzi w szkole to..) odbędzie się ono na głównym holu dla
Gimnazjum o godz.10:50
Podstawówki o godz.9:30
15 4 15