Zad 1
Na obudowie bezprzewodowego czajnika elektrycznego znajdują się następujące dane techniczne : ~220-230V, 2000-2300W. Oblicz natężenie prądu elektrycznego i opór elektryczny czajnika, jeśli pracuje on z maksymalną mocą pod napięciem 230V. ZAPISZ OBLICZENIA

Zad 2
Wyjaśnij dlaczego trasy narciarskie korzystniej jest budować na północnych ,a nie na południowych stokach gór.

zad 3
W biegu maratońskim sportowiec przebył 42,195km w ciągu 2 godzin i 6 minut. Jaka była jego średnia prędkość na tym dystansie? Wynik podaj w 3/s.

2

Odpowiedzi

2010-02-06T18:17:33+01:00
Zad.1
Wiedząc, że moc to iloczyn natężenia prądu i jego napięcia:
P = U*I
I = P/U = 2300W / 230V = 10A

Zgodnie z prawem Ohma:
U = I*R
R = U/I = 230V/10A = 23Ω

Zad.2
Północne stoki są mniej nasłonecznione, dzięki temu śnieg na takich stokach pozostaje dłużej i nie trzeba ich sztucznie naśnieżać.

Zad.3
Prędkość średnia:
v = s/t = 42,195km / 2g 6min = 42195m / 7560s = 5,58 m/s
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T18:25:15+01:00
Zad 1
P - moc czajnika przy 230 V = 2300 W
U - napięcie = 230 V
I - natęrzenie prądu = ?
P = UI
I = P/U = 2300/230 = 10 A
I = U/R
R - oporność czajnika = U/I = 230/10 = 23 omy
zad 2
Ponieważ strona pólnocna góry jest bardziej ocieniona , czyli mniej operuje słońce i śnieg się nie topi
zad 3
s - droga = 42,195 km = 42194 m
t - czas = 2 h 6 min = 7560 s
v - prędkość = s/t = 42194/7560 = 5,58 m/s