A) 2,5 godziny to .... godzin
b) 690 sekund .... minuty
c) jedna trzecia godziny to ... minut
d) siedem ósmych doby to .... godzin
e) 2 godz. 15 min. to ...... minut

f) 10 min. to ..... godziny
g)8 godzin to ..... doby
h) 12 godzin to .... tygodnia
i)godzina to ....... tygodnia

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-08T16:45:06+02:00
A) 2,5 godziny to 2,5 godzin
b) 690 sekund 11,5 minuty
c) jedna trzecia godziny to 20 minut
d) siedem ósmych doby to 21 godzin
e) 2 godz. 15 min. to 135 minut

f) 10 min. to 1/6 godziny
g)8 godzin to 1/3 doby
h) 12 godzin to 1/14 tygodnia
i)godzina to 1/168 tygodnia
3 3 3
2009-10-08T16:48:19+02:00
A) 2,5 godziny to .... godzin
2i 1/2h
b) 690 sekund .... minuty
690:60=11 minut 30sec
c) jedna trzecia godziny to ... minut
1/3*60=20,inut
d) siedem ósmych doby to .... godzin
7/8*24=21godzin
e) 2 godz. 15 min. to ...... minut

120+15=135min
f) 10 min. to ..... godziny
10/60=1/6h
g)8 godzin to ..... doby
8/24=1/3doby
h) 12 godzin to .... tygodnia
12/(7*24)=12/168=1/14
i)godzina to ....... tygodnia
1/168
1 2 1