1.Ułóż równania reakcji, za pomocą których można dokonać następujących przemian:
a) P4 ------>P4O10----->H3PO4 ,
b) N2------->N2O5------->HNO3 ,
c) S----->SO2---->SO3------>H2SO4
2.Napisz i uzgodnij równania dysocjacji elektrolitycznej kwasów:
a) HCl, H2SO4 , H3BO3 , b) HNO3 , H2SO3 , H4P2O7 , c) HCl, H2CO3 , H3PO4 ,
d) HClO4 , H2S, H3PO4 , e) HNO2 , HClO4 , H3PO4 .
3.Dokończ i uzgodnij równania reakcji otrzymywania wodorotlenków:
a) FeCl2 + NaOH----> e) FeCl3 + NaOH---->
b) AlI3 + KOH----> f) CuCl2 + KOH --->
c) SnCl2 + Ba(OH)2.----> g) SnCl4 + NaOH---->
d) AlCl3 + Ca(OH)2 ----> h) PbBr4 + Ca(OH)2--->
4.Napisz i uzgodnij równania reakcji dysocjacji jonowej zasad: a) NaOH, Ba(OH)2 ,
b) NaOH, Mg(OH)2 , c) NH4OH, Ca(OH)2 , d) KOH, Ca(OH)2 , e) NH4OH, Ba(OH)2.
5.
Ułóż równania reakcji, za których pomocą można dokonać następujących przemian:
a) Na----->Na2O----->NaOH ----->Al(OH)3
b) K----->K2O----->KOH----->Fe(OH)2
c) Ca----->CaO----->Ca(OH)2----->Zn(OH)2
d) Ba----->BaO----->Ba(OH)2----->Cr(OH)3
e) Mg----->MgO----->Mg(OH)2----->Cu(OH)2

1

Odpowiedzi

2012-07-13T16:52:31+02:00

zad.1

\\a)\ P_4+5O_2-->P_4O_1_0\\ P_4O_1_0+6H_2O-->4H_3PO_4

 

 

\\b)\ 2N_2+5O_2-->2N_2O_5\\ N_2O_5+H_2O-->2HNO_3

 

 

\\c)\ S+O_2-->SO_2\\ 2SO_2+O_2-->2SO_3\\ SO_3+H_2O-->H_2SO_4

 

 

zad.2

\\a)\ HCl--^H^2^O-->H^+ + Cl^-\\ H_2SO_4--^H^2^O-->2H^+ + SO_4^2^-\\ H_3BO_3--^H^2^O--> 3H^+ + BO_3^3^-

 

 

\\b)\ HNO_3--^H^2^O-->H^+ + NO_3^-\\ H_2SO_3--^H^2^O-->2H^+ + SO_3^2^-\\ H_4P_2O_7--^H^2^O--> 4H^+ + P_2O_7^4^-

 

 

\\c)\ HCl--^H^2^O-->H^+ + Cl^-\\ H_2CO_3--^H^2^O-->2H^+ + CO_3^2^-\\ H_3PO_4--^H^2^O--> 3H^+ + PO_4^3^-

 

 

\\d)\ HClO_4--^H^2^O-->H^+ + ClO_4^-\\ H_2S--^H^2^O-->2H^+ + S^2^-\\H_3PO_4--^H^2^O-->3H^+ + PO_4^3^-

 

 

\\e)\ HNO_2--^H^2^O-->H^+ + NO_2^-\\ HClO_4--^H^2^O-->H^+ + ClO_4^-\\ H_3PO_4--^H^2^O-->3H^+ + PO_4^3^-

 

 

zad.3

\\a)\ FeCl_2+2NaOH-->Fe(OH)_2\forall+2NaCl\\ b)\ AlI_3+3KOH-->Al(OH)_3\forall+3KI\\ c)\ SnCl_2+Ba(OH)_2-->Sn(OH)_2\forall+BaCl_2\\ d)\ 2AlCl_3+3Ca(OH)_2-->2Al(OH)_3\forall+3CaCl_2\\ e)\ FeCl_3+3NaOH-->Fe(OH)_3\forall+3NaCl\\ f)\ CuCl_2+2KOH-->Cu(OH)_2+2KCl\\ g)\ SnCl_4+4KOH-->Sn(OH)_4\forall+4KCl\\ h)\ PbBr_4+2Ca(OH)_2-->Pb(OH)_4+2CaBr_2

 

 

zad.4

\\a)\ NaOH--^H^2^O-->Na^+ + OH^-\\ Ba(OH)_2--^H^2^O--> Ba^2^+ + 2OH^-

 

 

\\b)\ NaOH--^H^2^O--> Na^+ + OH^-\\ Mg(OH)_2--^H^2^O-->Mg^2^+ + 2OH^-

 

 

\\c)\ NH_3\cdot H_2O--^H^2^O-->NH_4^+ + OH^-\\ Ca(OH)_2--^H^2^O-->Ca^2^+ + 2OH^-

 

 

\\d)\ KOH--^H^2^O-->K^+ + OH^-\\ Ca(OH)_2--^H^2^O-->Ca^2^+ + 2OH^-

 

 

\\e)\ NH_3\cdot H_2O --^H^2^O-->NH_4^+ + OH^-\\ Ba(OH)_2--^H^2^O-->Ba^2^+ + 2OH^-

 

 

zad.5

\\a)\ 4Na+O_2-->2Na_2O\\ Na_2O+H_2O-->2NaOH\\ 3NaOH+AlCl_3-->Al(OH)_3\forall+3NaCl

 

 

\\b)\ 4K+O_2-->2K_2O\\ K_2O+H_2O-->2KOH\\ 2KOH+FeCl_2-->Fe(OH)_2\forall+2KCl

 

 

\\c)\ 2Ca+O_2-->2CaO\\ CaO+H_2O-->Ca(OH)_2\\ Ca(OH)_2+ZnBr_2-->Zn(OH)_2\forall+CaBr_2

 

 

\\d)\ 2Ba+O_2-->2BaO\\ BaO+H_2O-->Ba(OH)_2\\ 3Ba(OH)_2+2CrI_3-->2Cr(OH)_3\forall+3BaI_2

 

 

\\e)\ 2Mg+O_2-->2MgO\\ MgO+H_2O-->Mg(OH)_2\\ Mg(OH)_2+CuCl_2-->Cu(OH)_2\forall+MgCl_2