Muszę to przetłumaczyć :) Z góry dziękuję :**
It was 7:00 pm and I was driving back home.
I was singing along to the music on the radio.
Black clouds were gathering in the sky and a storm was coming. Before I knew it, I was in the middle of the storm. I wasn't driving very fast but suddenly I lost control of the car. I tried to stop but it was moving on its own! Before I realised what was happening , I crashed into a wall. Luckily another car was passing the other way so it stopped and took me to hospital. I was amazed I wasn't seriously hurt.

3

Odpowiedzi

2009-10-08T16:43:57+02:00
Była 7:00 pm i jechałam do domu. I śpiewa razem z muzyką z radia. Czarne chmury zbierały się na niebie i burza idzie. Before I knew it, byłem w samym środku burzy. I nie jechał bardzo szybko, ale nagle stracił panowanie nad samochodem. Starałam się zatrzymać, ale to było w ruchu na własny! Zanim zdałem sobie sprawę co się dzieje, i uderzył w ścianę. Na szczęście kolejny samochód mijał inny sposób, więc zatrzymał się i zabrał mnie do szpitala. Byłem zaskoczony nie byłem seriousl

Sorka że ni wszystko ale jes część:*
2009-10-08T16:48:44+02:00
Była 7:00 pm i jechałam do domu.
I śpiewam razem z muzyką z radia.
Czarne chmury zbierały się na niebie i burza idzie. (tego nie kumam:Before I knew it), byłem w samym środku burzy. I nie jechałem bardzo szybko, ale nagle straciłem panowanie nad samochodem. Starałem się zatrzymać,(i tu też co nie kumam).Zanim zdałem sobie sprawę, co ...
2009-10-08T17:27:03+02:00
To było 7:00 po południu i JA posuwało się (kierujący) plecy (tylny; do tyłu) domowy (dom). JA śpiewało po do muzyki na radiu. Czarne chmury zbierały (wnioskujący) w niebie i burzy przybywała. Zanim wiem to, był w środku burzy. JA nie posuwał się (kierujący) bardzo szybki (szybko) ale nagle stracę (zgubił) kierowanie (kontrola) samochodu (wagon). spróbuję (wypróbował) przerywają (zatrzymywać się) ale to posuwało się swój własny! Zanim uświadamiam sobie (zrealizował) co zdarzał się, ponoszę klęskę do ściany. Na szczęście inny samochód (wagon) mijał (przecinający) inną drogę (środek) to przerywany i wziął mnie do szpitala. JA było zdumione JA nie serio był skalecz&&y.