Przetłumacz zdania:
1. To są klucze do mojego mieszkania.
2. Jego mieszkanie jest na parterze.
3. Moja mama lubi słuchać radia.
4. Ona jest rozwódką
5. Młodzież wydaje duzo pieniędzy na telefony komórkowe.
6. Mogę Ci pomóc?
7. Co robisz po śniadaniu?
8. Ile kosztuje duże espresso?
9. Lubisz czytać książki?
10. Czy Mark ma rodzeństwo?

2

Odpowiedzi

2010-02-06T18:03:38+01:00
1. These are the keys to my apartment.
2. His apartment is on the ground floor.
3. My mom likes to listen to the radio.
4. She is divorced
5. Young people seem much money on mobile phones.
6. Can I help you?
7. What do you do after breakfast?
8. How much is a large espresso?
9. Do you like reading books?
10. Does Mark have siblings?
2010-02-06T18:04:06+01:00
This are my keys to my house.
His house is on parter.
My mum likes listen to music
She is divorce