Opisz okoliczności powstania Polskiego hymnu narodowego wypowiedzi uwzględni postacie i pojęcia; deklinacja, plemion Polski,napoleon naparta, Jan Henryk Dąbrowski, Józef Wybicki,1795,1977.


pilneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

2010-02-06T18:28:52+01:00
Tekst Pieśni Legionów Polskich we Włoszech, noszącej później tytuł Mazurek Dąbrowskiego powstał między 16 a 19 lipca 1797 roku w miejscowości Reggio nell'Emilia. Napisał go Józef Rufin Wybicki - poeta, dramatopisarz, kompozytor, prawnik, dyplomata i działacz polityczny. W lipcu 1797 roku przyjechał do Lombardii jako współorganizator Legionów Polskich generała Jana Henryka Dąbrowskiego (powstających przy armii francuskiej Napoleona Bonaparte). Pieśń Legionów Polskich we Włoszech została napisana przez Wybickiego dla uświetnienia uroczystości pożegnania odchodzących z Reggio legionistów i tu została odśpiewana po raz pierwszy. W 1797 roku rozrzucone po całych północnych Włoszech oddziały polskie poznały Pieśń Legionów, która nie tylko zyskiwała sobie coraz większą popularność, ale stawała się nową, mobilizującą siłą. Nie tylko dla wojska... Oto za pośrednictwem emisariuszy przedostających się przez granice kordonów naszych zaborców pieśń trafiła do Warszawy, Krakowa, Poznania i innych plemion Polskich, by już w kilka miesięcy od chwili swoich narodzin - siać nową wiarę w wolność. Ze słynnego zawołania Józefa Wybickiego: "Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy", korzystali autorzy tekstów pieśni o podobnym charakterze, pieśni przywracających wiarę w niepodległość zniewolonych dotąd Serbów, Czechów, Łużyczan czy Ukraińców.


przykro mi ale nie znalazłam nic o żadnym deklinaczu. :)
46 3 46