Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-06T18:19:52+01:00
Postanowienia konkordatu w Wormacji 1122r.

Konkordat rozróżnił temporalia-nadanie dóbr przez władców świeckich i spiritualia- godności duchowe.
Cesarz Henryk V zgodził się na wybór duchownych wg prawa kanonicznego z zastrzezeniem obecności władcy, jednak oficjalnie i prawnie nie miał już żadnego wpływu na ich wybór(tzw. kapituły katedralne). Zatrzymał jednak prawo nadawania ziemi i inwestytury nad nią symbolami świeckimi. Dostojnicy duchowni stali się na wpół niezależni, zawieszeni między papieżem-prawo konsekracji kanonicznej, a władcą świeckim-otrzymywali lenno, ziemię związaną z urzędem kościelnym, składali przysięgę wierności władcy świeckiemu.Sobór Laterański IV - sobór powszechny kościoła katolickiego, który miał miejsce w 1215 r. w Lateranie.
Papież Innocenty III w 1213 r. wydał oficjalną zapowiedź soboru, w której ogólnie przedstawił sprawy, którymi sobór miałby się zająć. Były to: odzyskanie Ziemi Świętej, reforma powszechna Kościoła, wykorzenienie herezji i ogólne dobro chrześcijan.
Na obrady soborowe zjechali biskupi, opaci, przedstawiciele kapituł katedralnych i wielcy mistrzowie zakonów. Uroczyste rozpoczęcie odbyło się 1 listopada 1215 r
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T18:20:59+01:00
1. Cesarz przekazał prawo wyboru biskupów kapitułom katedralnym, jednak przy wyborze miał być obecny przedstawiciel władzy świeckiej. Nowy biskup miał złożyć hołd cesarzowi i otrzymywał od niego berło jako symbol lennej władzy świeckiej.

2. IV sobór laterański - 1215 r.
Postanowienia:
- zwołanie krucjaty, ogłoszenie podatku na nią
- potwierdzono, że Chrystus jest obecny w eucharystii pod postacią chleba i wina przez przemienienie
- potępienie Waldensów i Katarów
- zobowiązanie władzy świeckiej do zwalczania herezji
- za wyjawienie tajemnicy spowiedzi spowiednik miał odbyć pokutę w klasztorze do końca życia
- nakazał głoszenie zapowiedzi przedślubnych i zabronił małżeństw tajnych
- określenie obowiązków biskupów: (wizytowanie diecezji, zwoływanie synodów, nadawanie beneficjów kościelnych, kaznodziejstwo, kształcenie księży – przy każdej katedrze powinny być szkoły katedralne, obowiązkowe kazania, wolne i kanoniczne wybory biskupów),
- Żydzi i muzułmanie, mieszkający wśród chrześcijan, zobowiązani zostali do noszenia wyróżniających ich oznak (żółte naszywki i żółte czapki)