1.Z sześciu jednakowych trójkątów równoramiennych o obwodzie 26 zbudowano równoległobok o obwodzie 66. Oblicz długości boków tego równoległoboku.

2.W trapezie równoramiennym o obwodzie 27 cm krótsza podstawa i ramiona mają jednakową długość.Stosunek długości podstaw tego trapezu wynosi 3 : 2. Oblicz długość ramienia.

1

Odpowiedzi

2010-02-06T18:57:46+01:00
Zad.1
y=ramie trójkata
x=podstawa trojkata

2y + x= 26
2y + 6x= 66/ *(-1)

2y + x=26
-2y -6x =-66

-5x=-40/ :(-5)
2y+x=26

x=8
2y=26-8/:2

x=8
y=9
odp: ramiona tego rownolegloboku maja po 9 cm a podstawy po 8 cm.

zad.2
obw=27
2x= krotsza podstawa i ramiona trapezu
3x=dluzsza podstawa trapezu

2x+2x+2x+3x=27
9x=27/:9
x=3

2x=6cm
odp: ramie trapezu ma 6 cm


3 2 3