Odpowiedzi

2010-02-06T18:40:43+01:00
Droga po jakiej osiągnie prędkość

V = (2gh)^1/2 stąd
h = V^2 / 2g = (13,88[m/s])^2 / 2 * 10[m/s^2] = 9,65[m]

czas spadku h = 0,5gt^2 stąd

t = (2h/g)^1/2
t = {(2 * 9,65[m]) / 10[m/s^2]}^1/2 = 1,39[s]
2010-02-06T18:42:37+01:00
Droga po jakiej osiągnie prędkość

V = (2gh) do potęgi 1/2 stąd
h = V² / 2g = (13,88[m/s])² / 2 * 10[m/s²] = 9,65[m]

czas spadku h = 0,5gt*2 stąd

t = (2h/g)²
t = {(2 * 9,65[m]) / 10[m/s²]}do potęgi 1/2 = 1,39[s]
2010-02-06T23:31:13+01:00
V-prędkość kamienia
g-przyspieszenie ziemskie
t-czas po jakim kamień osiągnie 50km/h
s-droga jaką przebędzie kamień

v=50km/h=13,89m/s
g=10m/s²

v=g*t
t=v/g
t=13,89/10 [s]
t=1,389s

s=s₀+v₀*t+g*t²/2
s₀=0 ,v₀=0
s=g*t²/2
s=10*1,389²/2 [m]
s=9,65m

Odp: Kamień po czasie 1,389s i pokonaniu drogi 9,65m osiągnie 50km/h