Odpowiedzi

2010-02-06T18:43:05+01:00
- likwidowanie barier w obrocie handlowym między państwami członkowskimi,
- prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej
- zapewnienie swobody przepływu ludzi w ramach UE
- poprawa poziomu życia państw uboższych
- ujednolicenie struktury gospodarczej państw członkowskich
- wyrównanie rozwoju gospodarczego regionów