Odpowiedzi

2010-02-06T18:42:58+01:00
I zasada dynamiki Newtona
Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające się równoważą to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnie prostoliniowym

II zasada dynamiki Newtona
Jeżeli na ciało działa siła niezrównoważona to ciało to porusza się ruchem zmiennym, wartość przyspieszenia w tym ruchu jest wprost proporcjonalna do masy ciała i do wartości liczbowej działające siły, a=F*m

III zasada dynamiki Newtona
Jeżeli ciało A działa na ciało B pewną siłą F to ciało B działa na ciało A siłą F o tym samej wartości, tym samym kierunku ale o przeciwnym zwrocie.
  • Użytkownik Zadane
2010-02-06T18:44:30+01:00
I Zasada Dynamiki

W inercjalnym układzie odniesienia, jeśli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

II Zasada Dynamiki

Jeśli siły działające na ciało nie równoważą się, to ciało porusza się z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do siły wypadkowej, a odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała.

III Zasada Dynamiki

Oddziaływania ciał są zawsze wzajemne. Siły wzajemnego oddziaływania dwóch ciał mają takie same wartości, taki sam kierunek, przeciwne zwroty i różne punkty przyłożenia (każda działa na inne ciało).
2010-02-06T18:48:57+01:00
1.Jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub działające siły równoważą się to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

2. Jeżeli na ciało działa stała siła to ciało porusza się ruchem jednostajnie zmiennym z przyspieszeniem, którego wartość jest wprost proporcjonalna do wartości działającej siły, a odwrotnie proporcjonalna do masy tego ciała.

3. Jeżeli ciało A działa na ciało B siła Fab, to jednocześnie ciało B działa na ciało A siłą Fba. Obie siły mają ten sam kierunek i jednakową wartość, ale przeciwne zwroty i różne punkty przyłożenia.