Odpowiedzi

2010-02-06T18:59:07+01:00
A-przyspieszenie samochodu
t₁=4s
t₂=6s
t₃=2s
v=20m/s

a₁=v/t₁=5m/s²
a₂=0
a₃=v/t₃=10m/s²

s=s₁+s₂+s₃
s=a₁*t₁²/2+v*t₂+v*t₃-a₃*t₃²/2
s=5*4²/2+20*6+20*2-10*2²/2 [m]
s=40+120+40-20 [m]
s=180m

Vśr=s/(t₁+t₂+t₃)
Vśr=180m/12s
Vśr=15m/s