Referat o dowolnym, temacie sportu wmiare długi !
Ważne !

1
sdjsdjjsdkjaljdaldjladjadjaskjdasjdkajsdljsaldjsadjsakjdksajdskjdksajdksadkjsakjdsakjdkajaskdjaskdjaksdjsakdjlksdjlsjdhaldjsakkfjhjfdhhfhfhfhhhghhhghghghdjlglksfjlsdjflsdjflsdjflwjfjdkjdfjfjfjkfdkdfkjdsflkflk;salksa;alfj;sf;lkfjlkdflsflsdjlkajfljadklfsakjfadksjflkfjlfjlsflfdl;sdjf;aflsdflk
trollllll trooooooooolllll troooooollllllllllllllllllll

Odpowiedzi

2009-10-08T16:49:58+02:00
Wielu ludzi postrzega sport jako na przykład siatkówkę, piłkę nożną czy też koszykówkę, jednak to są dyscypliny sportowe.

Sport jest to pewien wysiłek fizyczny, jaki wykonaliśmy w celu rekreacyjnym czy też rywalizacji z innymi. Jest on bardzo ważny w życiu człowieka, bo jak wiadomo nie od dziś ruch jest czymś nieodzownym w naszej egzystencji. Sport bardzo dobrze wpływa na nasze zdrowie, warto o tym pamiętać, gdyż coraz częściej spotykamy się z sytuacjami, gdy wiele dzieci zamiast poruszania się po podwórzu, woli przesiedzieć cały czas przed komputerem, czy też telewizorem.

W sporcie liczy się rywalizacja, jednak nie zawsze to właśnie ona jest tutaj najważniejsza. Przede wszystkim sama chęć, to, iż chciało nam podjąć się ten wysiłek jest bardzo ważne. Już od młodych lat jesteśmy uczeni rywalizacji, gdy na lekcjach Wychowania Fizycznego, staje nam walczyć z innymi kolegami i koleżankami o miano najlepszego biegacza, czy też najlepszego szachisty, wtedy zazwyczaj zapominamy przez chwilę o tym, że to są nasi znajomi i walczymy z nimi o jak najlepsze pozycję, jednak nigdy nie możemy zapominać o tym, iż trzeba walczy fair play!Sport należy do fenomenu życia. Wpisał się on w historię ludzkości. Dlatego można o nim mówić, można go uprawiać, można także przy nim odpoczywać. Z punktu widzenia medycznego ma on charakter leczniczo-rehabilitacyjny. Może się stać także źródłem życia i jego sensem. Sam sport jest zabawą, która jest wyrazem najwyższej ludzkiej aktywności. Sport należy do kultury ciała. Kształtuje wartości witalne, z których najważniejsze jest zdrowie. Troska o zdrowie wpływa na sposób uprawiania różnych dyscyplin sportowych poza sportem zawodowym, który ma inne źródła motywacyjne. Na płaszczyźnie społecznej sport powinien podlegać zasadom życia społecznego w ogólności. Sport jest częścią aktywności człowieka. Obejmuje różnego typu wartości egzystencjalno-ekonomiczne, ludyczne i ideowo-moralne, które muszą być ostatecznie nabyte na drodze socjalizacji i wychowania. Masowy wymiar sportu znajduje potwierdzenie w identyfikacji poszczególnych narodów i państw. Wynika to z tego, że każda dyscyplina ma swoja kolebkę geograficzno-kulturową. Przenikając granice, sport staje się nośnikiem różnych wartości, które w końcu zbliżają ludzi między sobą. W tym wyraża się funkcja jednoczenia ludzkości. Ten wymiar fenomenu sportu znajduje szczególnie swoje potwierdzenie w widowiskowych olimpiadach. Prezentują się one jako wielkie święta o charakterze międzynarodowym. Są to święta niosące ze sobą nadzieję pokoju. Oprócz znaczących zalet sportu trzeba także wskazać na zagrożenia, jakie dają się zauważyć. Podstawowym zagrożeniem jest niezdrowa rywalizacja, ko mercjalizm, podziały społeczne. Sport jakby służy utrzymaniu standardów piękna ludzkiego ciała. Innym wyznacznikiem estetyki sportu jest piękno ruchu sportowca. Jakość wykonywanego ruchu wywołuje u obserwatora istotne wrażenia estetyczne. Te i inne wyrazy piękna sportu związane są bezpośrednio z uprawianą dyscypliną sportową. Na piękno sportu ma także wpływ sposób prezentacji poszczególnych dyscyplin sportowych, sztuka, symbolika i mitologia sportu. Dostarcza on widowiskowych wrażeń i wzorców zachowań, wywołuje stany zachwytu i podziwu, oddziaływuje na całego człowieka.
15 4 15
bardzo ci dziękuje powinieneś dostać naj odp
jeszsze raz dziękuję