Proszę o wykonanie (z rozwiązaniem):
1.Oblicz wartość wyrażenia (1999^2000)^2001:(1999^2001)^2000
[^- do potęgi jakby ktoś niewiedział]
2.Korzystająć ze wzorów na potęge iloczynu i ilorazu oblicz:
e) (1/2)^3
f)(2/3)^3
g)(1/10)^4
h)(11/100)^2
i)0,01^3
j)0,3^4
3. Wiedząc że 3^5=243 oblicz :
a)30^5
b)0,3^5
c)(1/3)^5
d)(-3)^5
e)(3/100)^5
f*)(3i1/3)^5 chodzi o trzy całości i jedna trzecia

Potrzebuje na teraz :)

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-08T18:24:34+02:00
Proszę o wykonanie (z rozwiązaniem):
1.Oblicz wartość wyrażenia (1999^2000)^2001:(1999^2001)^2000
[^- do potęgi jakby ktoś niewiedział]

(1999²⁰⁰⁰)²⁰⁰¹ / (1999²⁰⁰¹)²⁰⁰⁰ = 1999⁴⁰⁰²⁰⁰⁰ / 1999⁴⁰⁰²⁰⁰⁰ =
1999⁰ = 1
2.Korzystająć ze wzorów na potęge iloczynu i ilorazu oblicz:
e) (1/2)^3 = 1/8
f)(2/3)^3 = 8/27
g)(1/10)^4 = 1/10000
h)(11/100)^2 = 121/10000
i)0,01^3 = 0,000001
j)0,3^4 = 0,0081
3. Wiedząc że 3^5=243 oblicz :
a)30^5 = 24300000
b)0,3^5 = 0,00243
c)(1/3)^5 = 1/243
d)(-3)^5 = -243
e)(3/100)^5 = 243/10000000000
f*)(3i1/3)^5 chodzi o trzy całości i jedna trzecia = 100000/243
5 3 5
2009-10-08T18:28:26+02:00
1. 1999^2000^2001: 1999^2000^2001= 1
2.
e). (1/2)^3= 1^3/2^3=1/8
f). (2/3)^3= 2^3/3^3=8/27
g). (1/10)^4=1^4/10^4=1/10000
h). (11/100)^2=11^2/100^2=121/10000
i). 0,01^3=0.00001
j).0,3^4=0,0081
3
30^5=3^5 * 10^5=24300000
0,3^5= 3^5 *10^-5= 0,00243
(1/3)^5= 1^5/3^5=1/243
(-3)^5=-243
(3/100)^5= 3^5/100^5=243/100000
(3i1/3)^5= (8/3)^5= 10000/243
3 3 3
2009-10-08T18:54:52+02:00
1) 1999⁰=1
(1/2)³=1/8
(2/3)³=8/27
(1/10)⁴=0,0001
(11/100)²=0,0121
0,01³=0,000001
0,3⁴=0,0081
30⁵=24300000
0,3⁵=0,00243
(1/3)⁵=1/243
(-3)⁵=-243
(3 1/3)⁵=411,52263
1 1 1