Bardzo Proszę o rozwiązanie zadań bo ja to noga z maty jestem!

1.Obliczając działanie -2 2/3 : (-1 1/5)- 1 1/18 w wyniku otrzymamy:
a. 86/12

b.13/12
c.41/8
d.7/6

2. Z którego działania otrzymamy wynik -17 pierwiastek z 5:

a.2 pierwiastek z 20 - 7 pierwiastków z 45
b.3 pierwiastki z 2 + pierwiastek z 8
c.pierwiastek z 12 - 2 pierwiastek z 75
d.2 pierwiastek z 18 + pierwiastek z 50

3.Wykonując działanie (pierwiastek z 2 - pierwiastek z 6 do kwadratu) - (do kwadratu jest poza nawiasem) ze wzoru skróconego mnożenia, otrzymujemy:

a. 24 - 2 pierwiastek z 63
b. 14 - 2 pierwiastek z 20
c. 20 - 2 pierwiastek z 75
d. 8 - 2 pierwiastek z 12

4. Liczbę 2 pierwiastek z 35 otrzymujemy po usunięciu niewymierności z mianownika w ułamku:

a. 8 pierwiastek z 7 / pierwiastek z 2
b. 4 pierwiastek z 7 / pierwiastek z 2
c. 6 pierwiastek z 7 / pierwiastek z 3
d. 10 pierwiastek z 7 / pierwiastek z 5

5. Obliczając działanie 0,25 do -1 + 2/5 do -2 + 7/8 do 0

a. 26
b. 41/4
c. 5/4
d. 11,25

Za rozwiązania bardzo dziękuje bo od tego bardzo dużo zależy. Gdybym mogła to ucałowałabym za odpowiedzi i rozwiązania :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T19:19:42+01:00
1. -2 2/3 : (-1 1/5)- 1 1/18= -8/3 : (-6/5)- 19/18= -8/3 * (-5/6) - 19/18= 20/9 - 19/18= 40/18 - 19/18= 21/18= 7/6
odp. d

2. 2√20 - 7√45= 2√4*5 - 7√9*5= 2*2√5 - 7*3√5= 4√5-21√5= -17√5
odp.a

3. (√2-√6)²= 2- 2√2*√6+6= 8 -2√12
odp.d

4.10√7/√5 /*√5
10√35/5= 2√35
odp.d

5.(0,25) do -1 +(2/5) do -2 + (7/8) do 0= 4 + (5/2)² +1= 5+ 25/4= 5+6,25=11,25
odp.d