Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-08T16:58:29+02:00
Według słownika języka polskiego"praca jest to działalność człowieka zmierzająca do wytwarzania określonych dóbr materialnych lub kulturowych, będąca podstawą i warunkiem istnienia i rozwoju społeczeństwa ludzkiego."Korzystając z definicji pracy uważam, że ludzie powinni pracować.
Po pierwsze dzięki pracy mamy kontakt z ludźmi, wiemy co się dzieje na świecie. śmiało można więc wyciągnąć wniosek, że dzięki pracy nie popadamy w depresje, nie mamy nisko oceny o sobie.
Praca z całą pewnością daje nam możliwość godnego życia. Jeśli mamy prac mamy pieniądze, a pieniądze dają nam możliwość życia w luksusie.
Dzięki pracy pogłębiamy swoją wiedzę, odkrywamy swoje ukryte talenty. Moje zdanie najlepiej potwierdzą słowa:"Celem pracy nie jest bezbłędność, lecz doskonalenie się" oraz "Ludzie są jak kwiaty: stworzeni do tego, aby się rozwijać."
Z rozważań wynika, że praca jet bardzo ważna w życiu człowieka, lecz nie możemy zapominać o tym co jest najważniejsze w życiu człowieka. Jest to rodzina i miłość. Powołam się na słowa Matki Teresy z Kalkuty " Wiele ludzi umiera z braku chleba, lecz jeszcze więcej z barku miłości".
1 5 1