Odległość na mapie między Dżakartą (6stopni10'S; 106stopni48'E) a m.Bogor (6stopni35'S ; 106stopni47'E) wynosi 92,6 cm. Oblicz skalę mapy oraz rzeczywistą odległość, jeżeli odległość mierzona po południku(czyli różnica szerokości geograficznej) mnożona jest przez 1852 m (l'= 1852m). wyliczoną skale mapy zapisz w postaci skali liczbowej. przedstaw sposób rozwiązania

1

Odpowiedzi

2010-02-06T19:36:31+01:00