Odpowiedzi

2011-10-07T09:46:56+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a)
2CH3COOH + 2Na---->2CH3COONa + H2
2CH3COOH + Na2O---->2CH3COONa + H2O
CH3COOH + NaOH---->CH3COONa + H2O

b)
2HCOOH + Ca---->(HCOO)2Ca + H2
2HCOOH + CaO---->(HCOO)2Ca + H2O
2HCOOH + Ca(OH)2---->(HCOO)2Ca + 2H2O

c)
2C3H7COOH + 2K---->2C3H7COOK + H2
2C3H7COOH + K2O---->2C3H7COOK + H2O
C3H7COOH + KOH---->C3H7COOK + H2O

d)
2CH3COOH + Mg---->(CH3COO)2Mg + H2
2CH3COOH + MgO---->(CH3COO)2Mg + H2O
2CH3COOH + Mg(OH)2---->(CH3COO)2Mg + 2H2O

e)
2C2H5COOH + Ba---->(C2H5COO)2Ba + H2
2C2H5COOH + BaO---->(C2H5COO)2Ba + H2O
2C2H5COOH + Ba(OH)2---->(C2H5COO)2Ba + 2H2O

f)
6HCOOH + 2Al---->2(HCOO)3Al + 3H2
6HCOOH + Al2O3---->2(HCOO)3Al + 3H2O
3HCOOH + Al(OH)3---->(HCOO)3Al + 3H2O

31 4 31
2011-10-07T10:21:51+02:00

a)
2 CH₃COOH + 2 Na ⇒ 2 CH₃COONa + H₂
2 CH3COOH + Na₂O ⇒ 2CH₃COONa + H₂O
CH₃COOH + NaOH ⇒ CH₃COONa + H₂O

b)
2 HCOOH + Ca ⇒ (HCOO)₂Ca + H₂
2 HCOOH + CaO ⇒ (HCOO)₂Ca + H₂O
2 HCOOH + Ca(OH)₂ ⇒ (HCOO)₂Ca + 2 H₂O

c)
2 C₃H₇COOH + 2 K ⇒ 2C₃H₇COOK + H₂
2 C₃H₇COOH + K₂O ⇒ 2C₃H₇COOK + H₂O
C₃H₇COOH + KOH ⇒ C₃H₇COOK + H₂O

d)
2 CH₃COOH + Mg ⇒ (CH₃COO)₂Mg + H₂
2 CH₃COOH + MgO ⇒ (CH₃COO)₂Mg + H₂O
2 CH₃COOH + Mg(OH)₂⇒ (CH₃COO)₂Mg + 2 H₂O

e)
2 C₂H₅COOH + Ba ⇒ (C₂H₅COO)₂Ba + H₂
2 C₂H₅COOH + BaO ⇒ (C₂H₅COO)₂Ba + H₂O
2 C₂H₅COOH + Ba(OH)₂ ⇒ (C₂H₅COO)₂Ba + 2 H₂O

f)
 6 HCOOH + 2 Al ⇒ 2 (HCOO)₃Al + 3  H₂
6 HCOOH + Al₂O₃⇒ 2 (HCOO)₃Al + 3 H₂O
3 HCOOH + Al(OH)₃ ⇒ (HCOO)₃Al + 3 H₂O

13 4 13