Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T19:35:47+01:00
Mity rzymskie nie są opowieściami o bogach, ale o Rzymianach. Wielcy pisarze Liwiusz, Wergiliusz, Owidiusz przedstawiali mity jako prawdziwą historię o początkach i pierwszych latach istnienia Miasta. Legendy o Eneaszu, Romulusie i Remusie oraz siedmiu królach" w różny sposób prezentują założenie Rzymu, ale przepowiedziane przez bogów przeznaczenie Miasta brzmi w tych opowieściach jednakowo Rzym ma panować nad światem. Niektóre mity służyły za wzorzec właściwego zgodnego z duchem obywatelskim zachowania, które obywatele (zarówno mężczyźni, jak i kobiety) winni naśladować. Dodawały także splendoru legendom panujących w Rzymie rodów i podkreślały ich gotowość do sprawowania władzy, szczególny nacisk kładąc na dawne akty heroizmu i obywatelskiej odpowiedzialności. Krótko mówiąc, mity rzymskie były elementem propagandy. Jane F. Gardner przypomina najpopularniejsze legendy i opowiada te mniej znane, bada ich miejsce w społeczeństwie, religii i literaturze dawnego Rzymu.
Książka zawiera 38 ilustracji zabytków sztuki rzymskiej, znajdujących się obecnie w różnych muzeach Europy.
1 5 1