jutro chemia
1.Za pomocą równań reakcji chemicznych przedstaw proces dysocjacji elektronowej następujących substancji:
HNO3 H2S H2SO3 NaOH.

2.Podaj dysocjacje jonowe:
KWASÓW
H2SO4 H2SO3 HNO3 HNO2 H3PO4 HClO HClO2 HClO3 HClO4 HCl HBr HF H2S
SOLI
NaCl CuS Cu2S FeCl3 Na2SO3 Na2SO4 Ca(NO3)2 Ca(NO2)2 AlPO4 CuSO4 Cu2SO4 Al2(CO3)3 FeCl3
ZASAD
NaOH KOH Ca(OH)2 Mg(OH)2 Al(OH)3 Fe(OH)2 Fe(OH)3 Cu(OH)2 Zn(OH)2
z góry bardzo dziękuję

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-10-09T17:12:12+02:00
Co do zadania 1 może podasz jakieś wskazówki z lekcji to spróbuję rozwiązać, a tymczasem zadanie 2:
KWASÓW
H2SO4 2H+ + SO4 2-
H2SO3 2H+ + SO3 2-
HNO3 H+ + NO3 -
HNO2 H+ + NO2 -
H3PO4 3H+ + PO4 3-
HClO H+ + ClO -
HClO2 H+ + ClO2 -
HClO3 H+ + ClO3 -
HClO4 H+ + ClO4 -
HCl H+ + Cl -
HBr H+ + Br -
HF H+ + F -
H2S 2H+ + S 2-

SOLI
NaCl Na+ + Cl -
CuS Cu2+ + S 2-
Cu2S 2Cu+ + S 2-
FeCl3 Fe3+ + 3Cl -
Na2SO3 2Na+ + SO3 2-
Na2SO4 2Na+ + SO4 2-
Ca(NO3)2 Ca2+ + 2NO3 -
Ca(NO2)2 Ca2+ + 2NO2 -
AlPO4 Al3+ + PO4 3-
CuSO4 Cu2+ + SO4 2-
Cu2SO4 Cu2+ + SO4 2-
Al2(CO3)3 2Al3+ + 3CO3 2-
FeCl3 Fe3+ + 3Cl -

ZASAD
NaOH Na+ + OH -
KOH K+ + OH -
Ca(OH)2 Ca2+ + 2OH -
Mg(OH)2 Mg2+ + 2OH -
Al(OH)3 Al3+ + 3OH -
Fe(OH)2 Fe2+ + 2OH -
Fe(OH)3 Fe3+ + 3OH -
Cu(OH)2 Cu2+ + 2OH -
Zn(OH)2 Zn2+ + 2OH -
2009-10-09T18:40:38+02:00
2.-Kwasów:
H₂SO₄→2H⁺+SO₄²⁻
H₂SO₃→2H⁺+SO₃²⁻
HNO₃→H⁺+NO₃⁻
HNO₂→H⁺+NO₂⁻
H₃PO₄→3H⁺+PO₄³⁻
HClO→H⁺+ClO⁻
HClO₂→H⁺+ClO₂⁻
HClO₃→H⁺+ClO₃⁻
HClO₄→H⁺+ClO₄⁻
HCl→H⁺+Cl⁻
HBr→H⁺+Br⁻
HF→H⁺+F⁻
H₂S→2H⁺+S²⁻

-Soli
NaCl→Na⁺+Cl⁻
CuS→Cu⁺+S⁻
Cu₂S→2Cu⁺+S²⁻
FeCl₃→Fe³⁺+3Cl⁻
Na₂SO₃→2Na³⁺+3SO²⁻
Na₂SO₄→2Na⁴⁺+4SO²⁻
Ca(NO₃)₂→Ca²⁺+2NO₃⁻
Ca(NO₂)₂→Ca²⁺+2NO₂⁻
AlPO₄→Al⁴⁺+4PO⁻
CuSO₄→Cu⁴⁺+4SO⁻
Cu₂SO₄→2Cu⁴⁺+4SO²⁻
Al₂(CO₃)₃→2Al³⁺+3CO₃²⁻
FeCl₃→Fe³⁺→3Cl⁻

-Zasad
NaOH→Na⁺+OH⁻
KOH→K⁺+OH⁻
Ca(OH)₂→Ca²⁺+2OH⁻
Mg(OH)₂→Mg²⁺+2OH⁻
Al(OH)₂→Al²⁺+2OH⁻
Al(OH)₃→Al³⁺+3OH⁻
Fe(OH)₂→Fe²⁺+2OH⁻
Fe(OH)₃→Fe³⁺+3OH⁻
Cu(OH)₂→Cu²⁺+2OH⁻
Zn(OH)₂→Zn²⁺+2OH⁻

-jest to napewno dobrze:)