Poproszę o napisanie zdań z:
-get past przejść obok,minąć
-get into wsiadać do
-on the market na rynku w sprzedaży
-pay incredible attention zwracać niewiarygodną uwagę
-come across natknąć się na coś
-get out wychodzić
-unshaven nieogolony
-get back wracać
-find out odkrywać
-suck ssać
Proszę o napisanie zdań z każdym z osobna

3

Odpowiedzi

2010-02-06T19:44:13+01:00
I get past shopping.
I get in a bus.
I buy a car on the market.
I pay incredible attention a boy.
I come across a star.
I get out on the shopping.
I unshaven,becaus....
I get back a hous.
I find out a stara
I suck.....
1 4 1
2010-02-06T19:54:49+01:00
-get past a puddle : ominęłam kałużę
-get into the tram : wsiadłam do tramwaju
-on the market I saw a beautiful skirt : na rynku widziałam śliczną spódnicę
-the lesson you asked me to pay incredible attention : nalekci pani zwróciła mi niewiarygodną uwagę .
-come across in my old colleague : na mieście natknęłam się na moją sarą koleżankę.
-she came to have my grandmother had just get out : gdy przyszła do mnie babcia właśnie miałam wychodzić.
-my dad is unshaven : mój tata jest nieogolony
-when the grandmother came out I just get back : gdy babcia wychodziła ja właśnie wracałam .
-Today I read a book called "find out adventures" : dziś czytałam książę "odkrywać przygody "
-small cats suck mother's milk : małekotki ssią mleko matki


tylko jak cisię niepodoba albo jest źle nie zgłaszaj spam albo złe zadanie pliss
1 4 1
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-06T20:16:48+01:00
I've just got passed my home - wlaśnie minąłem mój dom
I"ve got into the wrong bus - wsiadłem do złego autobusu
There's a new AMD processor on the market - jest nowy procesor AMD na rynku
Pay incredible attention on the children- zwracaj szczególną uwagę na dzieci
I came across 500 euros on the street - natknąłem się na500 euro na ulicy
I was trying to get out from my home at midnight - próbowałem wyjść z domu o północy
You are unshaven for over 4 months - jesteś nieogolony od ponad 4 miesięcy
I never get here back - nigdy tu nie wrócę
The police found out that I have the illegal Windows - policja odkryła że mam nielegalnego windowsa
I will suck that sweet - będę ssał tego cukierka
2 5 2