Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T19:52:07+01:00
Odcinek AB jest wysokoscia trójkata równobocznego. oblicz długosc bku trójkata jezeli A=(-3,-2), B=(5.2)

wyznaczam długość odcinka AB
/AB/= √(5+3)²+(2+2)²= √8²+4²=√64+16=√80=4√5 zatem
h=4√5 ale

h=a√3/2 stąd wyznaczam dł. boku

4√5= a√3/2/*2
8√5=a√3/:√3
8√15/3= a
4 5 4