Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T19:47:04+01:00
Stanisława Bozowska, czyli Siłaczka Stefana Żeromskiego była nauczycielką w zapadłej wiosce. Dlaczego warto ją ukazać w teatrze lub filmie? Ponieważ zasługują na to jej ideały i dążenia.
Stasia była jasnowłosą, drobną kobietą żyjącą w ubóstwie. O biedzie świadczył też jej ubiór – niemodny i stary. Wierzyła, że może zmienić świat i człowieka. Nie zrezygnowała ze swych młodzieńczych ideałów – poświęciła swe zdrowie i młode życie dla realizacji pozyty-wistycznego hasła „pracy u podstaw”. W tym celu wyjechała na zapadłą wieś, by tam szerzyć szkolnictwo wśród chłopów. Ukończywszy studia mogła zrobić karierę naukową, ale nie zro-biła tego. Skazała się na życie pełne wyrzeczeń. Podnoszenie poziomu oświaty było dla niej celem ważniejszym niż budowanie własnego szczęścia. Nie zabrakło jej siły
i wytrwałości, choć była osobą słabą fizycznie. Stanisława Bozowska dzielnie znosiła swoje ubóstwo materialne. Mieszkała w małym i zimnym pokoiku, nie dojadała i wreszcie padła ofiarą tyfusu. Straciła życie, ale odniosła moralne zwycięstwo, gdyż zaszczepiła w chłopskich dzieciach głód nauki. Chociaż rezultaty jej pracy w porównaniu z zamierzeniami są znikome, osiąga wyższość moralną nad swym kolegą ze studiów, lekarzem Pawłem Obareckim, który odwrócił się od młodzieńczej idei. Młodej nauczycielce nie zabrakło entuzjazmu i siły – za-szczepiła w chłopskich dzieciach głód nauki. Jej życie określa moralny nakaz służenia
i poświęcenia się dla innych. Poza tym Stasia Bozowska i doktor Obarecki są przedstawicie-lami inteligencji. Prezentując te dwie postacie Żeromski pokazał światu, czego powinien wy-magać od ludzi wykształconych, a im samym uświadomił funkcję, którą powinni pełnić – żyć dla innych, pracować dla ludzi biednych, zacofanych i obojętnych na los reszty społeczeń-stwa.
Postawa tytułowej „Siłaczki” jest pełna poświęcenia, oddania, wierności własnym ideom. Bozowska stała się symbolem heroizmu i przekonania o konieczności podjętej walki do końca, dlatego uważam, że warto ukazać jej postać w teatrze lub w filmie. Zasługuje na to.
2010-02-06T19:48:49+01:00
Stanisława Bozowska, czyli Siłaczka Stefana Żeromskiego była nauczycielką w zapadłej wiosce. Stasia była jasnowłosą, drobną kobietą żyjącą w ubóstwie. O biedzie świadczył też jej ubiór – niemodny i stary. Wierzyła, że może zmienić świat i człowieka. Nie zrezygnowała ze swych młodzieńczych ideałów – poświęciła swe zdrowie i młode życie dla realizacji pozyty-wistycznego hasła „pracy u podstaw”. W tym celu wyjechała na zapadłą wieś, by tam szerzyć szkolnictwo wśród chłopów. Ukończywszy studia mogła zrobić karierę naukową, ale nie zrobiła tego. Skazała się na życie pełne wyrzeczeń. Podnoszenie poziomu oświaty było dla niej celem ważniejszym niż budowanie własnego szczęścia. Nie zabrakło jej siły
i wytrwałości, choć była osobą słabą fizycznie. Stanisława Bozowska dzielnie znosiła swoje ubóstwo materialne. Mieszkała w małym i zimnym pokoiku, nie dojadała i wreszcie padła ofiarą tyfusu. Straciła życie, ale odniosła moralne zwycięstwo, gdyż zaszczepiła w chłopskich dzieciach głód nauki. Chociaż rezultaty jej pracy w porównaniu z zamierzeniami są znikome, osiąga wyższość moralną nad swym kolegą ze studiów, lekarzem Pawłem Obareckim, który odwrócił się od młodzieńczej idei. Młodej nauczycielce nie zabrakło entuzjazmu i siły – za-szczepiła w chłopskich dzieciach głód nauki. Jej życie określa moralny nakaz służenia
i poświęcenia się dla innych.
Postawa tytułowej „Siłaczki” jest pełna poświęcenia, oddania, wierności własnym ideom.