Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T21:49:13+01:00
Na czele polskiego państwa podziemnego stał wybrany przez rząd działający w konspiracji Delegat Rządu na Kraj. pierwszym był Cyryl Ratajski. Posiadał on władzę cywilną w państwie polskim. Ważną organizacją było też Kierownictwo Walki Cywilnej, które zorganizowało podziemne sądownictwo skazujące zdrajców i szczególnie prześladujących Polaków niemieckich urzędników. Inną funkcją polskiego państwa podziemnego było wzywanie Polaków do walki, a także organizacja tajnych kompletów gdzie nauczano polskich studentów. Organizowano także walkę zbrojną z okupantem. Pierwszą organizacją tego typu była Służba Zwycięstwu Polski, która przekształciła się w Związek Walki Zbrojnej a następnie Armię Krajową. Duże znaczenie w AK miały podporządkowane jej w całym kraju oddziały partyzanckie oraz Bataliony Chłopskie. Polskie państwo podziemne prowadziło także działalność dywersyjną czyli np. wysadzanie linii kolejowych i mostów oraz odbijanie więźniów. Zajmowały się tym organizacje Wachlarz oraz Związek Odwetu połączone potem pod nazwą Kierownictwo Dywersji (Kedyw). do polskiego państwa podziemnego należały także Szare Szeregi czyli organizacje harcerskie zajmujące się głównie sabotażem czyli roznoszeniem ulotek, rozwieszaniem plakatów i malowaniem znaków i haseł antyniemieckich np. ,,Polska Walcząca". Każda z wyżej wymienionych organizacji miała swoje dowództwo ale nie sposób wyliczyć tu wszystkich.
4 3 4