Zad.1
Statek przepłynął już ⁴₁₃ całego rejsu i pozostało mu jeszcze do przebycia o 350 mil morskich więcej, niż przepłynął dotychczas. Jak długi jest rejs statku?

Zad.2
Rolnik ²₇ uprawnej ziemi zasiał żytem, a ²₅ pszenicą. Ile ziemi uprawnej ma rolnik, jeśli żyto rośnie na obszarze o 64 ha mniejszym niż pszenica ?

Zad.3
Rowerzysta przejechał 60 km jadąc ze średnią prędkością 15 km/h. Ile minut jechał rowerzysta?

Zad.4
Samochód przejechał przez pierwsze 2 godziny 81,5 km, a przez następne 2,5 godziny 95km. Ile kilometrów przejeżdżał średnio na godzinę?

Zad.5
Towar waży brutto 40¹₂kg, tara wynosi 2¹₄ kg. Jaką część wagi brutto stanowi waga tara?

Proszę, o te zadania.. chociaż 2 lub 3! Błagam .. !

Z góry dziękuję.

3

Odpowiedzi

2010-02-06T20:34:52+01:00
1.
4/13 przepłynął
9/13 trasy = 4/13 trasy + 350 mil
5/13 trasy = 350 mil
1/13 trasy = 70 mil
Trasa = 910 mil

2.
2/7 = 10/35- żyto
2/5 = 14/35- pszenica
10/35 ziemi + 64 ha = 14/35 ziemi
4/35 ziemi = 64 ha
1/35 ziemi = 16 ha
Cała ziemia uprawna = 560 ha

3.
1 h - 15 km
4 h - x
x=15 km * 4 = 60 km

4.
Ogólny czas - 4,5 h
Cała trasa - 176,5 km
Średnia prędkość: 176,5 km : 4,5 h = 39,(2) km/h

5.
Towar - 40,5 kg
Tara - 2,25 kg
Część - 2,25 kg : 40,5 kg = 0,0(5)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T20:57:23+01:00
Zad.1
x - długość całego rejsu

x = 4/13x + 350
x - 4/13x = 350
x(1-4/13) = 350
9/13x=350 /*13
9x = 350*13
9x = 4550 /:9
x = 505,55

długość całego rejsu wynosi ok. 505,6 mili
statek przepłynal juz 4/13 całości rejsu czyli 155,6 mili.

Zad.5
Waga towaru: waga brutto = waga netto + waga tara

waga brutto = 40,5 kg
waga tara = 2,25 kg

waga brutto - 100%
waga tara - x

Zadanie rozwiazujemy z proporcji:
100% = 40,5kg
x % = 2,25 kg

x = (100% * 2,25kg):40,5kg
x = 225 : 40,5
x - ok. 5,5%

Zad.3
Jeśli rowerzysta jechał ze średnia predkoscia 15km/h, czyli w ciagu 1h przejeżdżał 15km. Jeśli w ciagu dotychczasowej podrozy przejechał 60km, to musiał:

Rozwiazujemy to z proporcji:
15 km -> 60 min.
60 km -> x min.

x = (60km.*60min.):15km.
x = 3600:15
x = 240 min. czyli 4h.

Odp. Narazie rowerzysta jechał ok. 4 h czyli 240 min.

Zad.4

Prędkość średnia jest to stosunek całkowitej drogi (sumy wszystkich odcinków drogi) do całkowitego czasu (sumy wszystkich czasów):

Vśr. = s całk./t całk.
Vśr. = (s1+s2+s3+...):(t1+t2+t3+...)

Dane:
s1 = 81,5km
s2 = 91 km
t1 = 2h
t2 = 2,5h

Vśr.=(s1+s2):(t1+t2)=(81,5km+91km):(2h+2,5h)=172,5km:4,5h=38,3km/h.

Odp.Kierowca poruszał się ze średnia predkości~ą 38,3km/h.
2010-02-07T01:04:22+01:00
Zad 3

V=s/t

V=15km/h
s=60km

t=?

t=v/s

t=15km/h podzielić na 60km= 0,25h=15min