1 Rozłóż wielomiany na czynniki możliwie najniższych stopni
a)xdo2-36
b)16-9xdo2
c)xdo4-81
d)xdo3-27
e)xdo3+64
f)xdo3-5xdo2
g)2xdo3+x
h)xdo3-2xdo2+x
i)xdo3+7xdo2-x-7
j)xdo3-2xdo2+4x-8
k)xdo3-xdo2-3x+3
2 Rozwiąż równania
a) x(2x-1)(x+3)=0
b) x(xdo2+x-2)=0
c) xdo3-8=0
d) xdo3+2xdo2-16-32=0
e) xdo3-4x=0
f) xdo4-16=0

1

Odpowiedzi

2010-02-06T21:29:14+01:00
Zad 1
a) xdo2 - 36 = (x-6)(x+6)
b) 16 - 9do2= (4-3do2)(4+3do2)
c) xdo4 -81= (xdo2-9)(xdo2+9)
d) xdo3-64= (xdo3-8)(xdo3+8)