Informacje do zadania
Trawnik szkolny ma kształt trapezu równo ramiennego, którego boki mają długość : 50m, 50m, 50m, 110m, Uczniowie otrzymali zadanie oszacowania, jakie jest na nim zagęszczenie mniszka lekarskiego. Wybrali przypadkowo ( losowo) 5 fragmentów trawnika - każdy o powierzchni 1 m²- i policzyli rosnące na nich mniszki lekarskie. Otrzymali następujące wyniki : 34, 30, 84, 12, 24,

Zadanie Oblicz średnią mniszków lekarskich przypadająca na 1m² wybranych frag. trawnika.
Napisz obliczenia.

2

Odpowiedzi

2010-02-06T20:53:20+01:00
Średnia ilość mniszków na 1m² = (34 + 30 + 84 + 12 + 24) :5 = 184 ÷ 5 = 36,8
Trawnik:
z twierdzenia Pitagorasa:
h=√50²-30² = √2500-900 = √1600 = 40

Pole trawnika
(110m+50m)÷2×40m = 160m÷2×40m = 80m×40m = 3200m
Ilość mniszków = 3200 × 36,8 = 117760
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T20:55:52+01:00
Liczymy ile mniszków znaleźli
34+30+84+12+24=184
wiedząc, że szukali na 5 fragmentach obliczamy średnią mniszków na dany fragment
184:5=36,8≈37

Na 1m² wybranych fragmentów trawnika przypada 37 mniszków