1.Na podstawie opisu rozpoznaj park narodowy. Park wpisany na listę rezerwatów biosfery . Leży w Północno - wschodniej Polsce przy granicy z Białorusią .Ochronie podlegają naturalne lasy z bogata flora i fauna , m . in rezerwat hodowlany żubrów.

2. Na podstawie opisu rozpoznaj park narodowy. Park leży przy granicy ze Słowacją. Ukazany za rezerwat biosfery . Obejmuje najwyższe pasmo górskie w Polsce z rzeźbą alpejską . Występują tu liczne jeziora polodowcowe i wodospady , a roślinność układa się piętrowo.

3. Na podstawie opisu rozpoznaj park narodowy. Obejmuje południową cześć wyżyny krakowsko Częstochowskiej . Ochronie podlega rzeźba krasowa (m in. jaskinie) oraz rzadkie gatunki flory i fauny.

4. Na podstawie opisu rozpoznaj park narodowy. Park obejmuje m in. pasmo Łysogór . Ochronie podlegają gołoborza i lasy mieszane z przewaga jodły.

1

Odpowiedzi

2010-02-06T21:30:06+01:00
1.Na podstawie opisu rozpoznaj park narodowy. Park wpisany na listę rezerwatów biosfery . Leży w Północno - wschodniej Polsce przy granicy z Białorusią .Ochronie podlegają naturalne lasy z bogata flora i fauna , m . in rezerwat hodowlany żubrów.

Białowieski Park Narodowy

2. Na podstawie opisu rozpoznaj park narodowy. Park leży przy granicy ze Słowacją. Ukazany za rezerwat biosfery . Obejmuje najwyższe pasmo górskie w Polsce z rzeźbą alpejską . Występują tu liczne jeziora polodowcowe i wodospady , a roślinność układa się piętrowo.

Tatrzański Park Narodowy

3. Na podstawie opisu rozpoznaj park narodowy. Obejmuje południową cześć wyżyny krakowsko Częstochowskiej . Ochronie podlega rzeźba krasowa (m in. jaskinie) oraz rzadkie gatunki flory i fauny.

Ojcowski Park Narodowy

4. Na podstawie opisu rozpoznaj park narodowy. Park obejmuje m in. pasmo Łysogór . Ochronie podlegają gołoborza i lasy mieszane z przewaga jodły.

Świętokrzyski Park Narodowy