1 Wykres funkcji f(x)=xdo2 przesunięto i otrzymano parabole o wierzchołku:
a)W=(0,3), b)W=(-2,4), c)W=(1,-5)
Napisz wzór funkcji , której wykresem jest parabola
Zapisz wzór w postaci ogólnej
2 Oblicz najmniejszą i największą wartość funkcji f określonej wzorem
a)f(x)=xdo2-4x w przedziale <-4,1>
b)f(x)2xdo2-5x=3 w przedziale <-1,2>
3 Układ rozwiąż algebraicznie i wykonaj ilustracje graficzna układu
a)y=xdo2-2x=3
y=x+3
b)y=-xdo2=2x
y=-2x=4
c)y=xdo2-2x-3
y=x-6

1

Odpowiedzi

2010-02-06T22:36:40+01:00
Zadanie 1
należy skorzystać z postaci kanonicznej funkcji kwadratowej:
F(x) = a(x-p)²+q
a) W(0,3) gdzie p=0, q=3, a=1 czyli f(x) = x²+3 - jest to zarazem wzór ogólny
b) W=(-2,4) f(x)=(x+2)²+4 Postać ogólna y=x²+4x+4+4=x²+4x+8
c) W=(1,-5) f(x)=(x-1)²-5 Postać ogólna y=x²-2x+1-5=x²-2x-4

Zadanie 2
a)f(x)=x²-4x w przedziale <-4,1>
Funkcja posiada swój wierzchołek poza określonym przedziałem tak, że jej najmniejszą i największą wartość należy liczyć po końcach przedziału.
największa wartość w przedziale<-4,1> f(-4)=(-4)²-4×(-4)=16+16=32
najmniejsza: f(1)=1²-4x1=1-4=-3
b)f(x)=2x²-5x=3 w przedziale <-1,2> w tym przykładzie jest błąd ponieważ nie powinno chyba być przy 3 = tylko - lub + tak że nie rozwiązuje bo nie wiem
Z zadaniem 3 nie pomogę bo także są błędy takie same jak w zad 2 przykład b
jeżeli poprawisz zadanie to napisz na [email protected] to w niedziele czyli 7.02.2010 Ci je rozwiąże
Pozdrawiam