Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T21:01:25+01:00
Tybetańska Wyżyna, Tybet, Qingzang Gaoyuan, Czangt'ang, kraina naturalna w środkowej Azji, na terytorium zachodnich Chin, otoczona wysokimi łańcuchami górskimi - od północy górami Kunlun, Ałtyn-tag (Altun Shan) i Nanszan, od wschodu Górami Sino-Tybetańskimi, od południa Himalajami, od zachodu masywem Pamiru i Karakorum. Powierzchnia ok. 2 mln km2. Średnia wysokość 4000-5000 m n.p.m.Tybetańska, Wyżyna, chiń. Qingzang Gaoyuan, tybet. Czangt’ang, wyż. w Azji Środkowej, południowo-zachodnich Chinach i w niewielkiej części na zachodzie na spornym terytorium chiń.-ind.; ograniczona g.: Karakorum, Kunlun, Altun Shan, Qilian Shan, Sino-Tybetańskimi, Himalajami; ok. 2,5 mln km2; najwyżej na Ziemi wyniesiona wyżyna, przeważająca wys. 4000–5000 m; maks. wys. 7182 m (w g. Nienczen Tangla); na południu Transhimalaje, oddzielone od Himalajów tektonicznym obniżeniem; obszar źródliskowy wielkich rzek azjat.: Huang He, Jangcy, Mekongu, Brahmaputry, Saluinu, Indusu; liczne jeziora (Nam-c’o, Siling-c’o, Kuku-nor), gorące źródła i gejzery; pustynie, stepy wysokogórskie; powyżej 5800 m lodowce; koczownicza hodowla owiec, jaków. Według geografów chiń. góry otaczające W.T. stanowią regiony fizycznogeogr. w jej obrębie, do których zalicza się również g. Altun Shan i Qilian Shan oraz Kotlinę Cajdamską.
I
1 5 1
2010-02-06T21:07:00+01:00
Kontynent-Azja
znajduje się na północnej półkuli(nad równikiem)
łańcuchy górskie - od północy góry Kunlun, Ałtyn-tag (Altun Shan) i Nanszan, od wschodu Górami Sino-Tybetańskimi, od południa Himalajami, od zachodu masywem Pamiru i Karakorum.
1 5 1