Odpowiedzi

2010-02-06T21:09:58+01:00
A²+b²=c²
6√3 : 2 = 3√3
r²=(3√3)²+3²
r²=27+9
r²=36
r=6

wzór na długość okręgu
L = 2πr
L = 2×3,14×6
L = 37,68

Długość okręgu wynosi 37,68
6 3 6