Oxford Centre jest Szkołą Języków Obcych, która istnieje od 1992 roku. Siedziba Szkoły mieści się przy ul. Sienkiewicza 40 w Łodzi. Oxford Centre jest pierwszą szkołą językową w Łodzi z certyfikatem jakości nauczania PASE. Certyfikat ten oznacza w praktyce gwarancję skuteczności działania pod względem kwalifikacji nauczycieli, jakości nauczania, nadzoru metodycznego, profesjonalizmu zarządzania, komfortu warunków nauczania, doboru materiałów dydaktycznych oraz etyczności działań reklamowych.

W ofercie mamy następujące języki na wszystkich poziomach: angielski, niemiecki, szwedzki, hiszpański, włoski, francuski, rosyjski oraz arabski.

Jesteśmy jedynym w Łodzi Centrum Egzaminacyjnym ETS. Przeprowadzamy egzaminy TOEIC i TFI, organizując sesje otwarte oraz na zlecenie firm. W ofercie naszej Szkoły znajdą Państwo także kursy przygotowujące do FCE, CAE, CPE, BEC2, BEC 3 (j. angielski) oraz ZD i ZMP (j. niemiecki). Przeprowadzamy również egzaminy SWEDEX (certyfikat z języka szwedzkiego). Oxford Centre prowadzi kursy komercyjne dla grup i osób indywidualnych, dostępne są także kursy o specjalistycznym profilu. Obsługujemy firmy i instytucje, w ofercie mamy zajęcia dla osób indywidualnych, bądź grup na terenie firmy lub w siedzibie szkoły. Nie zapominamy o najmłodszych, w ofercie istnieją kursy Oxford Junior, Oxford Kids oraz Oxford Teens.

W trakcie wakacji organizujemy intensywne kursy wakacyjne, które trwają miesiąc. Profesjonalna kadra lektorska, wspierana przez metodyka spełnia wszelkie oczekiwania językowe Słuchaczy. Na terenie Szkoły - Internet [email protected] i biblioteczka – do bezpłatnego korzystania przez Słuchaczy. Życzliwa i rzetelna obsługa umili Państwu rejestrację i zawsze służy pomocą.


Prosze o przetlumaczenie na język angielski .

1

Odpowiedzi

2010-02-06T21:39:04+01:00
Oxford Center is a school of Foreign Languages, which has existed since 1992. Town and School is located at ul. Sienkiewicz 40 in Lodz. Oxford Center is the first language school in Lodz, the quality of teaching certificate PASE. This certification means a guarantee of performance practice in terms of qualifications of teachers, the quality of teaching, supervision methodical, professional management, comfort, teaching conditions, selection of teaching materials and ethics of advertising.

In our offer we have the following languages at all levels: English, German, Swedish, Spanish, Italian, French, Russian and Arabic.

We are the only center in Lodz, the ETS Exam. We conduct exams TOEIC and TFI, organizing sessions open, and on behalf of companies. In our schools you will find the preparation courses for FCE, CAE, CPE, BEC2, BEC 3 (English) and the ZD and ZMP (in German). Also conduct examinations Swedex (Certificate in Swedish). Oxford Center commercial courses for groups and individuals, there are also specialist courses for your profile. We serve companies and institutions, we offer classes for individuals or groups within the company premises or at the school. Do not forget the youngest, there are courses offered in the Junior Oxford, Oxford, Oxford Kids and Teens.

During the summer we organize intensive summer courses, which last month. Lector professional staff, supported by the methodology to meet all the expectations of language students. In Schools - Internet C @ fe, and library - for free use by students. Friendly and attentive service accompany your registration, and always ready to help.