Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T21:04:53+01:00
Ms = 50g
V wody = 150 cm3
Cp = ?

d = m\V
m = d*V
m wody = 1g\cm3 * 150cm3
m wody = 150g

mr = ms + m wody
mr = 50g + 150g
mr = 200g

Cp = ms\mr*100%
Cp = 50g\200g*100%
Cp = 25%

Odp: Stężenie procentowe wynosi 25%. ;)
2010-02-06T22:41:47+01:00
Cp=Ms:Mr*100%
Cp-stężenie %
Ms-masa substancji=50g
Mr-masa roztworu=50g+150g=200g

Cp=50g:200g*100%=25%

Odp. Stężenie procentowe otrzymanego roztworu wynosi 25%.