Odpowiedzi

2010-02-07T00:02:14+01:00
Zad.1]
obwód=4a
4a=24
a=24:4
a=6cm

wysokość rombu tworzy opadajac na podstawę Δ prostkatny o kacie 30⁰
z własności kąta 30⁰ wiesz, bo tego się nie liczy ,że h rombu =½a=3cm
pole=ah=6×3=18cm²
zad.2]
a=7cm
promień okręgu opisanego na kwadracie=½ d kwadratu
½d=½a√2=½×7√2=3,5√2cm

r=3,5√2cm
r≈4,95cm
obwód okręgu=2πr=2π×3,5√2=7√2 πcm
obwód≈31,08cm
1 5 1
2010-02-07T00:05:27+01:00
Ob=24cm, to bok x ma długość:
24cm:4=6cm
P=xh
h/6=sin30°
h/6=√3/2
2h=6√3
h=3√3

P=6cm*3√3cm=18√3cm²

Odp. Pole tego rombu wynosi 18√3cm²

l=2πr
r=?
bok kwadratu=7cm
przekątna kwadratu=7√2cm
przekątna, to dwa promienie, czyli:
r=3,5√2cm

l=2π*3,5√2cm=7√2πcm

Odp. Obwód tego okręgu wynosi 7√2πcm
1 5 1
2010-02-07T00:23:51+01:00
1)oblicz pole rombu o obwodzie 24cm i kacie ostrym 30 stopni
Dane:
obw=24cm
kąt 30 stopni
Szukane:
a (bok)
P=?
------------------------------------
Najpierw obliczymy bok rombu ze wzoru na obwó
obw= 4a
24=4 * a
a=24:4
a=6cm
Bok rombu wynosi 6cm
Pole rombu obliczymy ze wzoru
P= a^ * sin kąta (^ ----------->oznacza do kwadratu)
P= 6^* sin 30 = 36 * 1/2 = 18 cm ^
(sin 30 stopni równa się jedna druga)

zad.2
na kwadracie o boku 7cm opisano okrag .Oblicz obwód tego okręgu
Dane :
a = 7 cm
Szukane:
obw. okręgu
-------------------------------
Promień okręgu obliczymy ze wzoru:
R= 1/2 d ( połowa przekątnej kwadratu)= ½ (a√2)
Wzór na obwód
Obw= 2pi R
obw= 2*3,14* ½ (a√2)= 6,28 *½ (7√2)
Można obliczyć w przybliżeniu
obw= 6,28*½ *7*1,4=30,772 cm
obwód okręgu równa się 30,772 cm
1 5 1