Odpowiedzi

2010-02-06T21:11:44+01:00
Płyty CD-RW to płyty wielokrotnego zapisu. Płyta między dyskiem z tworzywa sztucznego a odbijającą światło warstwą aluminium ma warstwę będącą stopem czterech metali (srebro, ind, antymon, tellur). Warstwa ta dysponuje specjalnymi własnościami fizycznymi. Promień lasera może czynić ją przezroczystą lub pochłaniającą światło. Dzięki czemu warstwa ta może przechodzić z jednego stanu w drugi (z zapisu do odczytu)
2010-02-06T21:12:21+01:00
Nośniki CD-RW diametralnie różnią się budową i zasadą działania od płyt CD-R. Płyta między dyskiem z tworzywa sztucznego a odbijającą światło warstwą aluminium ma warstwę będącą stopem czterech metali (srebro, ind, antymon, tellur). Warstwa ta dysponuje specjalnymi własnościami fizycznymi. Promień lasera może czynić ją przezroczystą lub pochłaniającą światło. Dzięki temu, że warstwa ta może przechodzić dowolnie z jednego stanu w drugi, zapis na CD-RW nazywany jest zapisem zmiennofazowym (jest on w pełni odwracalny – płytę można "wyczyścić").
2010-02-06T21:12:52+01:00
To płyty wielokrotnego zapisu. Można na nie coś nagrać, a potem usunąć i znów nagrać :)