Prosze o rozwiązanie
Napisz w postaci czasteczkowej równania jonowe reakcij zabojetniania.
a) Ca2+ + 2OH- +2 H+ +NO3-_______ Ca2+ + 2 NO3- +2 h20


b)3Li+ + 3 OH- +3h+ +PO4u góry-3- _________3Li+ +PO4 U GÓRY3- + 3 H20

Zad.2
Podaj dwa przykłady równań reakcij zapisanych w postaci czasteczkowej, których równanie w postaci skróconej można zapisać:H+ + OH-_______h20.
1.
2.
zad.3
Napisz w postaci cząsteczkowej równania reakcij otrzymywania wymienionych soli trzema poznanymi metodami.
a)siarczek sodu
1.
2.
3.
b) fosforan(v) wapnia
1.
2.
3.
zad.4
Wybierz z poniższych wzory tych substancji, które reaguja z kwasem siarkowym(VI), i napisz w postaci czasteczkowej równania zachodzacych reakcji.
Ca,Co2,HCl,Al2O3, Mgo, Ca(OH)2

z GÓRY DZIEKUJE:)

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-07T09:36:00+01:00
1)
a) Ca(OH)₂ + 2 HNO₃→ Ca(NO₃)₂ + 2H₂O
b)3 LiOH + H₃PO₄→Li₃PO₄ + 3 H₂O

2)
a) H₂SO₄ +Ba(OH)₂→ BaSO₄ + 2 H₂O (cząsteczkowo)
2 H⁺ + SO₄²⁻ + Ba²⁺ +2 OH⁻→ BaSO₄ + 2 H₂O (jonowo)
Ba²⁺ + SO₄²⁻ → BaSO₄(skrócone)
2 H⁺ +2 OH⁻→ 2 H₂O (skrócone)

b) H₂S+Ba(OH)₂→ BaS + 2 H₂O (cząsteczkowo)
2 H⁺ + S²⁻ + Ba²⁺ +2 OH⁻→ BaS + 2 H₂O (jonowo)
Ba²⁺ + SO₄²⁻ → BaS(skrócone)
2 H⁺ + 2 OH⁻→ 2 H₂O (skrócone)

3 )
siarczek sodu
a) 2 Na + H₂S→Na₂S + H₂
b) Na₂O + H₂S→Na₂S + H₂O
c) 2 NaOH + H₂S→Na₂S + 2 H₂O
fosforan(v) wapnia
a) 3 Ca + 2 H₃PO₄ → Ca₃(PO₄)₂ + 3 H₂
b) 3 CaO + 2 H₃PO₄ → Ca₃(PO₄)₂ + 3 H₂O
c) 3 Ca(OH)₂ + 2 H₃PO₄ → Ca₃(PO₄)₂ + 6 H₂O

4)
a) Ca + H₂SO₄→ CaSO₄ + H₂
b) Al₂O₃ + 3 H₂SO₄→ Al₂(SO₄)₃ + 3 H₂O
c) MgO + H₂SO₄→ MgSO₄ + H₂O
d) Ca(OH)₂ + H₂SO₄→ CaSO₄ + 2 H₂O