3.Wybuch rewolucji burżuazyjnej we Francji
1.podaj wiek i rok wybuchu rewolucji burżuazyjnej we Francji i zagadka właściciele manufaktur i fabryk to ??????
2.Uzupełni schemat
Stan I
-
Stan II
-
Stan III :
a)
b)
3)
a)Jakie ideały głosiła Deklaracje Praw Człowieka i Obywatela
b)Czyją pozycje osłabiało zlikwidowanie przywilejów stanowych
4)napisz jakie były dążenia poszczególnych grup społecznych we Francji pod koniec XVIII w:
a) burżuazji -

b)rzemieślników i kupców -

c)chłopów -

2

Odpowiedzi

2010-02-06T21:33:31+01:00
REWOLUCJA FRANCUSKA

1. Przyczyny rewolucji:
Francja w XVIIIw. była drugim co do wielkości krajem po Wielkiej Brytanii. Była jednym z silniejszych państw. Liczyła 23 mln. mieszkańców. Była krajem jednolitym narodowościowo. Kraj typu rolnego, ale już zaczął rozwijać się przemysł.
Społeczeństwo dzieliło się na cztery warstwy:
Duchowieństwo (nieliczny % społeczeństwa) posiadali prawa polityczne
Szlachta posiadali prawa polityczne
Mieszczaństwo (burżuazja)
Chłopi
Każda warstwa była bardzo zróżnicowana od bardzo bogatych do bardzo biednych.
W XVIIIw. burżuazja dochodzi do wielkich majątków, ale nie mają praw wyborczych, dlatego dochodzi do wybuchu wielkiej burżuazyjnej rewolucji.
1 1 1
2010-02-06T21:40:32+01:00
1.1789-1799 (wiek XVIII) Przedsiębiorca
2.I duchowieństwo
II szlachta
III reszta społeczeństwa
3.a) "Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela miała na celu zapobieganie nadużyciom władzy (jakie występowało w monarchii absolutnej) umacniając podstawy nowego burżuazyjnego porządku.
Była daleko posuniętym osiągnięciem z dziedziny praw człowieka, dając im konstytucyjną wręcz gwarancję.

Deklaracja pojawiła się w preambule Konstytucji francuskiej z 1791 r. i stanowiła inspirację dla powstających konstytucji w niektórych państwach."
3 3 3