Podczas produkcji wina z czerwonych winogron zachodzi reakcja fermentacji glukozy znajdującej się w owocach. dodane drożdże dzięki enzymom przyśpieszaja reakcje powstawania wina gronowego. W procesie otrzymywane są 2 produkty jeden to alkohol o 6 atomach wodoru w cząsteczce drugi to tlenek węgla IV powodujący mętnienie wody wapiennej.
Oblicz ile decymetrów sześciennych alkoholu etylowego o gestości 0.79g/cm3 można otrzymać z 1.8 kg cukru gronowego(glukoza)

Daje Naj ;D

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T22:40:49+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
C₆H₁₂O₆ ------>2C₂H₅OH + 2CO₂
Masa C₆H₁₂O₆=6*12u+12*1u+6*16u=180u
Masa C₂H₅OH=2*12u+6*1u+1*16u=46u
180g-------2*46g
1800g------xg
x=1800*92/180
x=920g C₂H₅OH
Otrzymaną masę alkoholu zamieniam na objętość dzięki znajomości gęstości
0,79g------1cm3
920g--------xcm3
x=920/0,79
x=1164cm3
x=1,16 dm3 C₂H₅OH
23 4 23