1. Do 50g 30% roztworu chlorku baru dodano 300g wody. Oblicz stężenie procentowe roztworu.

2. Oblicz ile g wodorotlenku potasu znajduje się w 600 cm³ 12% roztworu, którego gęstość wynosi 1,1 g/cm³.

3. W 500 cm³ roztworu o gęstości 1,29g/cm³ znajduje się 150 g KOH. Oblicz stężenie tego roztworu.

4. Zmieszano trzy różnej objętości roztwory cukru o różnym stężeniu: 30g 20% roztworu, 50g 15% roztworu i 120g 5% roztworu. Oblicz stężenie otrzymanego roztworu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T21:37:17+01:00
1.50g-100%
x-30%
x=50*30/100=15g
50g+300g=350g

350g-100%
15g-x
x=15*100/350=4,2% cp powstalego roztworu

2.600cm³*1,1 g/cm³=660g
660g-100%
x-12%
x=660*12/100=79.2g tyle gram potasu znajduje sie z roztworze

3.500cm³*1,29g/cm³=645g
645g-100%
150g-x
x=150*100/645=23.2 stezenie roztworu

4.
30g-100%
x-20%
x=30*20/100=6g

50g-100%
x-15%
x=50*15/100=7,5g

120g-100%
x-5%
x=120*5/100=6g

30g+50g+120g=200g
6g+7,5g+6g=19,5g

200g-100%
19,5g-x

x=19,5*100/200=9,75% stezenie roztworu po zmieszaniu
1 5 1