Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T23:17:08+01:00
Dane:
m=300 g = 0,3 kg
t1=10*C
t2=232*C
to jest w przybliżeniu temperatura topnienia cyny tablice podają 231,93*C
cw=220J/kg*stC
ct=59000J/kg
Obliczyć
Energię jaką trzeba dostarczyć czyli inaczej mówiąc obliczyć ciepło
Q=?
Q1=?
Q2=?
Wzory:
Q1= ciepło potrzebne do ogrzania cyny do temperatury topnienia
Q2- ciepło potrzebne do stopienia cyny
Q=Q1+Q2
Q1=m*cw*∆t ∆t- różnica temperatur
Q2=m*ct
Rozwiązanie
Q=Q1+Q2
Q=m*cw*∆t + m*ct
Q=0,3*220*(232-10)+0,3*59000
Q=14652+17700
Q=32352J
Rachunek jednostek
[Q]=[(kg*J/kg*stC)*stC+kg*J/kg]=[J+J]=[J]
Odp.
Trzeba dostarczyć 32352J energii.
1 5 1