Informacje do zadania
Trawnik szkolny ma kształt trapezu równo ramiennego, którego boki mają długość : 50m, 50m, 50m, 110m, Uczniowie otrzymali zadanie oszacowania, jakie jest na nim zagęszczenie mniszka lekarskiego. Wybrali przypadkowo ( losowo) 5 fragmentów trawnika - każdy o powierzchni 1 m²- i policzyli rosnące na nich mniszki lekarskie. Otrzymali następujące wyniki : 34, 30, 84, 12, 24,
Zadanie
Oblicz, jaka byłaby liczebność populacji mniszka lekarskiego na całym trawniku, gdyby przyjąć zagęszczenie 30 roślin na metr ²

1

Odpowiedzi

2010-02-06T21:38:29+01:00
Informacje do zadania
Trawnik szkolny ma kształt trapezu równo ramiennego, którego boki mają długość : 50m, 50m, 50m, 110m, Uczniowie otrzymali zadanie oszacowania, jakie jest na nim zagęszczenie mniszka lekarskiego. Wybrali przypadkowo ( losowo) 5 fragmentów trawnika - każdy o powierzchni 1 m²- i policzyli rosnące na nich mniszki lekarskie. Otrzymali następujące wyniki : 34, 30, 84, 12, 24,
Zadanie
Oblicz, jaka byłaby liczebność populacji mniszka lekarskiego na całym trawniku, gdyby przyjąć zagęszczenie 30 roślin na metr ²

P=1/2*h*(a+b)
a=50m
b=110
h=40m

P=1/2*40*160
P=3200m²

30*3200=96000

1 1 1