1. Średnia arytmetyczna liczb: 3,1,1,0,x,0 jest równa 2. Oblicz x.

2. najniższą temperaturę na Ziemi -89,2 stopni C zanotowano na stacji Wostok na Antarktydzie, zaś najwyższą 57,8stopniC odnotowano w Libii 13 września 1922r. Oblicz różnicę tych temperatur.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T21:35:40+01:00
1. 2 = (3+1+1+0+x+0) / 6
2 = (5 + x)/6 /*6
12=5+x
x=12-5
x=7

2. 57,8 - (-89,2) = 57,8+89,2 = 147
1 5 1
2010-02-06T21:38:16+01:00
1) 3 + 1 + 1 + 0 + 0 +x = 5 + x
5 + x / 6 = 2
x = 7

2) - 89,2 oC - (57,8) = -147 oC

Wydaje mi się, że tak powinno być.
2 5 2