Błagam wreszcie o pomoc muszę sie ich nauczyć wstawiam je już 2 raz tylko daje więcej p a daje naj
zadania z twierdzeniem pitagorasa
zad1
W okręgu o promieniu 26 cm narysowano cięciwę AB o długości 20 cm. Oblicz odległośc cięciwy AB od równoległej do niej średnicy okręgu.
zad2
W okręgu o średnicy 4 dm, w odległości 12 cm od jego środka, poprowadzono cięciwę. Jaką częśc długości średnicy okręgu stanowi długość tej cięciwy?

2

Odpowiedzi

2010-02-06T22:02:43+01:00
1.
20:2=10
a²=26²-10²
a²=676-100
a²=576
a=24 (odległość cięciwy od okręgu)

2.
3dm=40cm
40:2=20 (długość promienia)
a²=20²-12²
a²=400-144
a²=256
a=16 (długość cięciwy)

16/40 =4/10
długość cięciwy stanowi 0,4 długości okręgu
2 4 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T22:17:30+01:00
Zad.1

zrób rysunek do zadania
masz dwa równoległe odcinki, najkrótsza odległość między nimi okaże się prostopadłym odcinkiem do AB i średnicy dzielącym cięciwę na 2 równe części. Łączysz koniec cięciwy ze środkiem okręgu i powstanie trójkąt prostokątny o przyprostokątnej 10 cm i przeciwprostokątnej 26 cm. teraz liczysz trzeci bok:

10²+x²=26²
100+x²=676
x²=676-100=576
x=24

Odp. Odległość cięciwy od średnicy wynosi 24 cm.

zad.2

znowu tworzysz rysunek do treści polecenia
1. rysujesz odcinek zaczepiony w środku okręgu i prostopadły do cięciwy (to on jest równy 12 cm).
2. Rysujesz kolejny odcinek zaczepiony w jednym końcu cięciwy i łączysz ze środkiem okręgu. Po raz kolejny powstaje Ci trójkąt prostokątny o ramieniu dł. 12 cm i x cm oraz przeciwprostokątnej równej promieniowi okręgu, czyli 20 cm.
3. Liczysz:
12²+x²=20²
144+x²=400
x²=256
x=16

Mając dł. drugiej przyprostokątnej zauważasz, że łącząc środek okręgu z drugim końcem cięciwy powstanie dokładnie taki sam trójkąt o szukanej x=16 cm.

Dodajesz do siebie dł. dwóch szukanych przyprostokątnych 16cm+16cm=32cm i jest to jednocześnie długość cięciwy.
Skoro średnica ma dł. 4 dm=40cm, to 32:40=0,8

Odp. Długość cięciwy stanowi 0,8 długości średnicy.

ps. Mam nadzieję, że napisałam zrozumiale:)
2 3 2