Masz dany ciąg liczb całkowitych a1, a2, … an. Zadaniem Twojego programu jest obliczenie ile różnych liczb występuje w tym ciągu.
Zadanie

Napisz program, który:
* wczyta ze standardowego wejścia liczbę naturalną n (n<=100), oznaczającą liczbę elementów ciągu, a następnie liczby a1, a2, … an,
* wypisze na standardowe wyjście liczbę różnych elementów ciągu a1, a2, … an.

Wejście
* W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba naturalna n
* w drugim wierszu wejścia znajduje się n liczb całkowitych a1, a2, … an.,
-2000000000<=ai <=2000000000, pooddzielanych pojedynczymi odstępami.

Wyjście
W jedynym wierszu wyjścia należy wypisać jedną liczbę naturalną k, oznaczającą liczbę różnych elementów w ciągu a1, a2, … an..

Przykład
Dla danych wejściowych:
5
4 8 7 4 8
poprawną odpowiedzią jest:
3
W tym ciągu są 3 różne elementy: 4, 8 i 7.

1

Odpowiedzi

2010-02-07T09:57:50+01:00
#include <stdio.h>

int main()
{
long tab[100];
int n, wynik = 0;

scanf("%d", &n);
int i;
for(i=0; i<n; i++)
{
scanf("%ld", &tab[i]);
int j;
wynik++;
for(j=0; j<i; j++)
{
if(tab[j] == tab[i])
{
wynik--;
break;
}
}
}

printf("%d\n", wynik);

return 0;
}