Małgosia lubi zadania matematyczne. Ostatnio dowiedziała się, że X MOD Y to reszta z dzielenia X przez Y. Poprosiła Dawida, żeby jej podał 15 liczb, a ona szybko obliczy, ile jest różnych reszt z dzielenia tych liczb przez 37. Pomóż Małgosi wykonać zadanie.

Zadanie

Napisz program, który:

wczyta ze standardowego wejścia 15 liczb,

wypisze na standardowe wyjście liczbę różnych reszt z dzielenia tych liczb przez 37.

Wejście

Wejście zawiera 15 liczb całkowitych n (1<=n<=10000), po jednej w każdym wierszu.

Wyjście

Program powinien wypisać liczbę różnych reszt z dzielenia wczytanych liczb przez 37.

Przykład

Dla danych wejściowych:

1

38

39

75

76

77

112

113

114

115

149

150

151

153

154

poprawną odpowiedzią jest:

6

1

Odpowiedzi

2010-02-06T22:33:09+01:00
#include <stdio.h>

int main()
{
int i, tab[15], reszta[37];

for(i=0; i<37; i++)
reszta[i] = 0;

for(i=0; i<15; i++)
{
scanf("%d", &tab[i]);
reszta[tab[i]%37]++;
}

int wynik = 0;

for(i=0; i<37; i++)
{
if(reszta[i] > 0)
wynik++;
}

printf("%d\n", wynik);

return 0;
}