Artur i Krystian postanowili wybrać się do kina, znaczy się, na film, i to jakiś rozrywkowy. Jak postanowili, tak zrobili. Po jakiejś pół godzinie seansu Artur zaspal (w końcu ileż razy można ten sam film oglądać…)
Z braku lepszego zajęcia Krystian zaczął liczyć ilość osób w poszczególnych rzędach. Okazało się, że w każdym rzędzie siedzi (lub poleguje, jak Artur) inna ilość osób. Krystian postanowił znaleźć dwa rzędy o najbardziej różniących się ilościach osób. Kiedy wrócił do domu, zabrał się do pisania odpowiedniego programu.
Zadanie
Twój program powinien najpierw wczytać liczbę naturalną N z zakresu od 3 do 1000 oznaczającą ilość rzędów. Następnie powinien wczytać N liczb naturalnych (z zakresu od 0 do 100) oznaczających ilości osób w kolejnych rzędach i wypisać 2 liczby - ilości osób w rzędach o największej i najmniejszej liczbie osób.

Przykład
Dla danych wejściowych

5
5 2 7 1 3

Program powinien wypisać wynik: dwie liczby naturalne w jednym wierszu (ze znakiem końca wiersza), oddzielone pojedynczym odstępem (najpierw większą, potem mniejszą). W powyższym przykładzie wynik programu powinien być następujący:

7 1

1

Odpowiedzi

2010-02-06T22:15:54+01:00
#include <stdio.h>

int main()
{
int N;
scanf("%d", &N);

int max = 0, min = 100;
int i, temp;
for(i=0; i<N; i++)
{
scanf("%d", &temp);
if(temp > max)
max = temp;
if(temp < min)
min = temp;
}

printf("%d %d\n", max, min);
return 0;
}