pilnie Odpowiedz na pytania minimum 3/4 formatu A5 daje naj..
-(z próby Abrahama rdz.22,1-18,BT)
1.dlaczego bóg wystawił Abrahama na próbę ?
2.jak oceniasz postępowanie Abrahama? weź pod uwagę że jego historia pokazuje relacje miedzy człowiekiem a bogiem.?

-(z księgi hioba )
1.spróbuj wyjaśnić dlaczego bóg pozwolił szatanowi doświadczyć hioba .?
2.w jaki sposób autor charakteryzuje hioba.?
3.wypisz z tekstu nieszczęścia które które spotkały hioba.?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T11:55:11+01:00
Z próby Abrahama

1.Bóg wystawił Abrahama na próbę bo chciał zobaczyć czy Abraham się go słucha i się go boi oraz na ile Go kocha.Chodzi o udowodnienie bojaźni bożej.
2.Abraham postąpił według własnego sumienia, jego postępowanie było słuszne.Pokazał,że jest Bogu całkowicie oddany.Całe życie zależy od Boga i człowiek nie ma własnej woli.

Z księgi Hioba
1.Bóg wystawia Hioba na próbę chcąc sprawdzić czy go naprawdę kocha, czy gdy straci wszystko co miał nie odwróci się od niego.
2.Hiob był sprawiedliwy, unikał zła, był bogaty.Miał rodzinę, którą kochał.Składał Bogu ofiary, dbał o oczyszczenie.
3.Hiob stracił swoje potomstwo,służbę, swój cały dobytek, wszystko co miał.

liczę na naj :)
5 4 5