Odpowiedzi

2009-10-08T17:36:46+02:00
Stotą państwa totalitarnego jest jego wszechobecność we wszystkich przejawach życia społecznego. W sferze kulturalnej jako indoktrynacja. Władza odwołuje się do mitów np. mit światowej rewolucji czy mit rasy panującej. Czyni to w celu legitymizacji i skupienia narodu wokół podejmowanych przez nią przedsięwzięć. Władza skupiona jest wobec jednej partii- komunistycznej lub faszystowskiej. Brak podziału władzy. Aparat kontroli państwowej jest upolicyjniony, panuje System terroru i działa tajna Policja polityczna. W stosunkach międzynarodowych Państwo totalitarne dąży do stałego rozszerzenia stref swoich wpływów.na więcej nie mam pomysłu ;/

ale tu poszukaj jeszcze :)
http://www.wos.net.pl/panstwo-totalitarne-cechy-panstw-totalitarnych.html


pzdr
2 5 2