1.Jakie powody podał polski rząd zajmując część Czechosłowacji w 1938 r.?
2.Kto był drugim prezydentem II Rzeczypospolitej?
3.Kiedy doszło do zamachu na pierwszego polskiego prezydenta?
4.Z jakimi państwami w latach 30.XX w. Polska podpisała porozumienie o nieagresji.
5.Z jakimi państwai w latach dwudziestych XX w.Polska zawiązała sojusze wojskowe?
6.Podaj dwa żądania ,które wysunął Hitler wobec Polski przed wybuchem II wojny światowej.

2

Odpowiedzi

2010-02-07T10:08:47+01:00
1. Nie wiem
2. Stanisław Wojciechowski
3. 16 grudnia 1922
4. ZSRR, III Rzesza
5. Wielka Brytania, Francja
6. Budowa eksterytorialnej autostrady łączącej Niemcy z Prusami Wschodnimi, oddanie III Rzeszy Gdańska
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T11:06:48+01:00
1. Czechosłowację zamieszkiwała narodowość Polska.
2. Stanisław Wojciechowski
3. 16.12. 1922r.
4.Niemcy i ZSRR
5. Francja i Wlk. Brytania
6. -włączenie Wolnego Miasta Gdańska do Rzeszy
- budowa bięgnącej przez Polskę eksterytorialnej autostardy łączącej Prusy Wschodnie z resztą Niemiec
2 4 2